Kush jemi ne..?

P.I.B Brokeri Brenda vetës zotëron aksionar të cilët kanë dëshmmuar një kultur të lartë të afarizmi Brenda dhe jashtë vendit, të cilët gjat ushtrimit të aktiviteteve biznesore kan vendosë standarte të cilët janë për tu vlerësuar,sic është GNTC group.

Stafi udhëheqës i P.I.B. Brokerit,vjen nga sektori I  sigurimeve me një përvojë mbi 10 vjecare,ku eksperienca dhe ngritja profesionale I bejnë kompetent për ushtrimin e veprimtarisë. Po ashtu në kuadër të Brokerit kemi dhe shërbimet e vlerësimeve dhe konsulencës në menaxhimin e pronës ,ku stafi I menaxhues është I licencuar nga MF shkalla I-ë A me përvojë mbi 10 vjeçare, andaj dhe shumë shpejtë kemi arrit bashkëpunim me shumë instuticione finanaciare dhe korporata.

Për një të ardhme më të ndritur,Sigurohu me P.I.B. sepse ne:

Ju Keshillojmë

Ju sigurojmë

Sig.Mjetit Motorik:TPL,TPL+,Kasko etj.

Sig.Pasurisë:Shtëpi,Biznese,Mallra,etj.

Sig.Shëndetësor,Aksidente,udhetimi,etj.

Sig.Përgjegjësisë:Profesionale,Palëve të treta,etj.

Sig.e Grancioneve:Tender,Ekzekutim,Avans,etj.

Sig.e Transportit: të Mallrave.

Sigurimin e parasë:Në kasafort ,transport,etj.

Sigurimin në ndërtim dhe montim:CAR,EAR,etj

Ju kursejmë

Ju përfaqësojmë

office-1209640_1920

Nuk mund të jeshë I siguruar nëse nuk je I këshilluar,

Andaj, kush mund të bëjë këtë më mirë se sa Brokeri,për mes P.I.B.Brokers,së pari judo të jeni të këshilluar pastaj të siguruar,që do të thotë , ne identifikojme nevojat tuaja sigurues dhe pastaj ju sigurojm.

Nuk mund të ruash,shendetin, famijlen dhe pasurinë, nëse nuk je I siguruar.

Ajo që vlenëtë theksohet se P.i.B. Brokeri do t’ju siguroj Policat (kontratat) me kompnaitë më serioze në tregun e sigurimeve,të cilat ofrojnë mbulesën më të mire nga rrëziqet eventuale dhe ju siguron një të ardhme të ndritur.

active-1853657_1920
hourglass-1875812_1920

Duke ditur dinamikën e jetës dhe humbja e kohës është para,ne ju kursejmë si në kohëashtu nëxhepin tuaj.

Për mës P.I.B. Brokers,gjer sa pini kafe dhe bëni shoping në qendrën Gorenje, ju do të keni mundësinë të mërrni paketat më te mira siguruese në tregun tonëdhe premiumet (cmimet) më të volitshme,pa patur nevojë të bredhni prej njërës kompani tek tjetra.

Disa nga klientët dhe kontraktuesit tanë: